Vật Tư, Phụ Tùng Máy Sinh Hóa Beckman Coulter Series Diamond/Mỹ

10.000 

 

OY-MU9888D Photometer Lamp AU400-2700 EA
OY-ZM0635D Halogen Lamp AU800-5400 EA
OY-MU9599D Mixer Paddle, Spiral All Models PK-3
OY-MU8267D Mixer Paddle, L AU 480,680,2700,5400 PK-3
OY-MU9934D Sample Probe AU400-680 EA
OY-MU9958D Reagent Probe All Models EA
OY-MU9623D Pump Tubing All Models PK-2
OY-ZM2970D ISE Pinch Valve Tubing All Models EA

Specification: Vật Tư, Phụ Tùng Máy Sinh Hóa Beckman Coulter Series Diamond/Mỹ

Trọng lượng 50000 g

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vật Tư, Phụ Tùng Máy Sinh Hóa Beckman Coulter Series Diamond/Mỹ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vật Tư, Phụ Tùng Máy Sinh Hóa Beckman Coulter Series Diamond/Mỹ
Vật Tư, Phụ Tùng Máy Sinh Hóa Beckman Coulter Series Diamond/Mỹ
Shopping cart