Máy phân tích huyết học 5 thành phần tự động Sysmex XN-1000 – Sysmex- Nhật Bản

10.000 

 

asurement principles
 • WBC DIFF/RET/PLT-F/WPC: Fluorescence Flow Cytometry
 • RBC/PLT: Hydrodynamically focussed impedance
 • HGB: Cyanide-free SLS haemoglobin
Aspiration volume 88 µL in whole blood (WB) mode and body fluid (BF) mode
Throughput up to 100 samples/h
Quality control material XN Check (three levels) and XN Check BF (two levels)
Parameters
 • XN-CBC (always with NRBC) & XN-DIFF (always with IG)
 • Whole Blood
  WBC, NRBC%, NRBC#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MicroR%, MacroR%, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO#, IG%, IG#
 • With RET (optional)
  RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, RBC-He, Delta-He, HYPO-He%, HYPER-He%, PLT-O
 • With PLT-F (optional)
  PLT-F, IPF, IPF#
 • With WPC (optional)
  Extended Inflammation Parameters licence: NEUT-GI, NEUT-RI, RE-LYMP%, RE-LYMP#, AS-LYMP%, AS-LYMP#
 • XN Stem Cells licence
  HPC%, HPC#
 • Body Fluids with XN-BF
  WBC-BF, RBC-BF, MN%, MN#, PMN%, PMN#, TC-BF# (optional)
Configurations
 • XN-1000 [DIFF]
 • XN-1000 [WPC]
Công nghệ Phương pháp đo tế bào dòng chảy phát huỳnh quang: WBC, WBC DIFF, IG

Phương pháp điện trở kháng dòng một chiều tập trung dòng chảy thủy động học: RBC, PLT

Phương pháp SLS- Hemoglobin không cyanide: HBG

Thông số WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MP, PCT, P-LCR

Thông số nghiên cứu IG%, IG#

Công suất XS 1000i 60 mẫu thử/giờ

XS 1000i với bộ tải mãu: 20 mẫu thử/23 phút

Chế độ phân tích CBC

CBC+DIFF

Thể tích hút máu Chế độ chạy tự động/ Chạy thủ công với ống đóng: 20µL

Chế độ chạy thủ công với ống mở: 20µL

Chế độ mao quản: 20µL

Lưu trữ số liệu 10.000 mẫu (bao gồm đồ thị)

5.000 thông tin bệnh nhân

1.000 mẫu chọn lọc

Kiểm soát chất lượng 20 tập tin quản lý chất lượng với 300 điểm dữ liệu trên mỗi tập tin

Một tập tin XbarM với 300 điểm dữ liệu

Kiếm tra chất lượng tại thời gian thực

Kích thước Máy chính 1000i khoảng 320x402x413

Bộ tải mẫu: khoảng 450x415x320

Trọng lượng Máy chính 24kg

Bộ tải mẫu: 10kg

Chọn thêm Bộ tải mẫu (cho 20 mẫu thử)

Bộ đọc mã vạch cầm tay

Specification: Máy phân tích huyết học 5 thành phần tự động Sysmex XN-1000 – Sysmex- Nhật Bản

Trọng lượng 50000 g

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Máy phân tích huyết học 5 thành phần tự động Sysmex XN-1000 – Sysmex- Nhật Bản”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Máy phân tích huyết học 5 thành phần tự động Sysmex XN-1000 – Sysmex- Nhật Bản
Máy phân tích huyết học 5 thành phần tự động Sysmex XN-1000 – Sysmex- Nhật Bản
Shopping cart