Máy phân tích điện giải 5 thông số – Model: HUMALYTE PLUS 5 – Hãng: Caretium Medical Instruments Co. Limited

Máy phân tích điện giải 5 thông số – Model: HUMALYTE PLUS 5 – Hãng:  Caretium Medical Instruments Co. Limited là hệ thống phân tích điện cực chọn lọc hoạt động độc lập, sử dụng phương pháp đo trực tiếp. Các thông số đo: Na+, K+, Cl-, iCa++, TCa (thông số tính toán), pH, pH (37 0C) (thông số tính toán).

10.000 

Model: HUMALYTE PLUS 5 

Hãng:  Caretium Medical Instruments Co. Limited – ĐỨC

Nước sản xuất: Trung Quốc

ĐẶC ĐIỂM:Máy phân tích điện giải 5 thông số – Model: HUMALYTE PLUS 5 – Hãng:  Caretium Medical Instruments Co. Limited là hệ thống phân tích điện cực chọn lọc hoạt động độc lập, sử dụng phương pháp đo trực tiếp. Các thông số đo: Na+, K+, Cl-, iCa++, TCa (thông số tính toán), pH, pH (37 0C) (thông số tính toán).

CẤU HÌNH VÀ PHỤ KIỆN:

01 máy chính (chưa có bộ lấy mẫu tự động)

01 Hộp hóa chất

01 Điện cực K+

01 Điện cực Na+

01 Điện cực Cl-

01 Điện cực Ca++

01 Điện cực pH

01 Điện cực tham chiếu

01 Điện cực trong

01 Dung dịch châm điện cực Ca

01 Dung dịch châm điện cực K

01 Dung dịch châm điện cực Na/Cl/pH

01 Dung dịch châm điện cực Reference

01 Dung dịch kiểm chuẩn

01 Dung dịch vệ sinh hàng tuần

01 Dung dịch dưỡng điện cực Na

01 Dung dịch pha loãng nước tiểu

01 Màng điện cực tham chiếu (x10)

Các linh kiện khác

01 Sách hướng dẫn sử dụng

Specification: Máy phân tích điện giải 5 thông số – Model: HUMALYTE PLUS 5 – Hãng: Caretium Medical Instruments Co. Limited

Trọng lượng 50000 g

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Máy phân tích điện giải 5 thông số – Model: HUMALYTE PLUS 5 – Hãng: Caretium Medical Instruments Co. Limited”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Máy phân tích điện giải 5 thông số – Model: HUMALYTE PLUS 5 – Hãng:  Caretium Medical Instruments Co. Limited
Máy phân tích điện giải 5 thông số – Model: HUMALYTE PLUS 5 – Hãng: Caretium Medical Instruments Co. Limited
Shopping cart